top of page

Southeast Asia, Vietnam

Người chiến thắng/ Winners

2016

Cá nhân

 

Phan Bảo Trân / ĐH Kinh tế - Luật

Phạm Bảo Châu / RMIT

 

                  

 

Nhóm

H2M - RMIT

 

Mai Đức Hiếu

Châu Minh Hoàng

Nguyễn Vũ Hương Mai    

     

 

                  

 

2015

Nhóm

 

(Jozero)

     Trần Nhật Nguyên

     Nguyễn Thanh Trúc

     Trương Hoàng Việt Trinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân

                      

    Trần Mai Uyên Vy/ ĐH Ngoại thương

Trương Hải Nghi/ ĐH Kinh tế

 

                  

 

Judges Award

(IESE Business School scholarship)

                      

    Miss Nguyen Tran Khanh Chi (Katie)/ RMIT final year

Miss Tran Mai Uyen Vy (Ivy)/ FTU final year

   

 

 

Cá nhân

                      

    Trần Mai Uyên Vy/ ĐH Ngoại thương

Trương Hải Nghi/ ĐH Kinh tế

 

                  

 

bottom of page